GDPR

 

Dataskyddspolicy

Säkerhet och integritetsskydd är viktigt för oss. I vår dataskyddspolicy kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter som du lämnar till oss.

Svartsö Skärgårdshotell AB, som driver Svartsö Skärgårdshotell & Vandrarhem på Svartsö, och Stora Kalholmens vandrarhem på Stora Kalholmen (nedan kallat ”Svartsö/Kalholmen”) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Svartsö/Kalholmen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på lotten@svartsonorra.se.

Sammanfattning av Svartsö/Kalholmens dataskyddspolicy

 • Svartsö/Kalholmen använder dina personuppgifter till vad de vid insamlingen var avsedda att användas till och de sparas endast så länge det är nödvändigt.
 • Svartsö/Kalholmen kan komma att använda dina personuppgifter för att utföra en kundnöjdhetsundersökning efter utförd tjänst.
 • Svartsö/Kalholmen vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dessa korrigerade eller raderade.
 • Säg till när du checkar ut om du vill att vi raderar informationen om dig på en gång.

Accepterande av Svartsö/Kalholmen dataskyddspolicy

Genom att du använder Svartsö/Kalholmens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Svartsö/Kalholmen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig angående din bokning hos oss. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna kommunicera med dig genom t.ex. offerter, bokningar och bekräftelser, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information behandlar vi?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar oss e-post med en förfrågan eller bokar online. När du kontaktar oss eller bor hos oss eller använder någon av Svartsö/Kalholmens tjänster där du lämnar personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om bokningar.
 • Finansiell information – kreditkortsnummer, betalningar
 • Historisk information – dina tidigare bokningar.

Vad gör vi med din information?

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Informationen används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Svartsö/Kalholmen. Svartsö/Kalholmen behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen

Nedan beskrivs vad vi kan använda dina personuppgifter till och varför behandlingen kan vara nödvändig.

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För att säkerställa att alla tjänster erhålls till dig enigt det avtalade
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För kundanalys, administrera Svartsö/Kalholmens tjänster och för Svartsö/Kalholmens interna verksamhet, inklusive felsökning och för statistiska ändamål.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om registrering av utländska gäster, lag om arkivering av bokföringsmaterial m.m.
  Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning.
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla våra produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Exempelvis genom att via elektroniska kommunikationskanaler utföra kundnöjdhetsundersökningar efter utnyttjande av våra tjänster.
  Laglig grund för behandlingen: Andra berättigade intressen.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Svartsö/Kalholmen kan komma att dela med oss av din information till:

 • Leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna dataskyddspolicy.
 • Myndigheter. Svartsö/Kalholmen kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
 • Tredje part i händelse av överlåtelse av verksamheten. Om Svartsö/Kalholmen förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Svartsö/Kalholmens kunder komma att överlåtas samtidigt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alla dina personuppgifter inom EU/EES. Då Svartsö/Kalholmen är fast beslutet att alltid skydda dina personuppgifter, kommer Svartsö/Kalholmen att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som uppfyller kraven i EUs dataskyddsförordning (GPDR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för arkivering av bokföringsmaterial, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

 

Vill du använda en av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på lotten@svartsonorra.se eller säga till direkt vid utcheckningen, så raderar vi sparad informationen om dig på en gång.

Information om bolaget

 • Svartsö Skärgårdshotell AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556969-2972. Postadress: Svartsö By, 130 34 Skälvik
 • Besöksadress Svartsö: Norra Svartsö brygga, Svartsö, Stockholms skärgård
 • Besöksadress Kalholmen: Stora Kalholmens brygga, Stora Kalholmen, Stockholms skärgård.

Svartsö Skärgårdshotell AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. Svartsö/Kalholmen administrerar ett eget behandlingsregister för dataskydd där processer, system och underleverantörer beskrivs.

Besök www.svartsonorra.se och www.storakalholmen.se för mer information om bolagets verksamhet.

https://www.datainspektionen.se/

http://www.visita.se/mitt-foretag/lagstiftning/Dataskydd/

 

 

 

 

 

Comments are closed.